Sökmotoroptimering (SEO)

SEO står för ”Search Engine Optimization”, den svenska benämningen är sökmotoroptimering. Google är idag den i särklass mest använda sökmotorn i världen och med anledning av det är det Google man refererar till när man talar om SEO. Andra sökmotorer är Yahoo och Bing.

När man gör en Google sökning delas sökresultatet upp i organiska träffar och i sponsrade annonser. De sponsrade annonserna med benämningen ”Annons” syns överst och i högerspalten i sökresultatet medan de organiska träffarna presenteras under de övre sponsrade annonserna – 10 st per sida. SEO syftar enbart på det organiska sökresultatet. Till skillnad från de sponsrade annonserna går det inte att betala Google för att uppnå ett tillfredsställande SEO-resultat. SEO handlar istället om långsiktigt, strategiskt arbete med målsättningen att de för verksamheten viktigaste orden skall uppnå en låg, varaktig ranking i kombination med ett säljande annonsbudskap.

Då man söker i Google letar man i regel aktivt efter någon typ av information. Majoriteten av de som söker är otåliga och ser annonsrankingen som en kvalitetsstämpel som vägleder dem att klicka på en viss annons – ofta de med lägst ranking, plats 1-3. Med det i åtanke är det ur en försäljningssynvinkel viktigt att uppnå bästa möjliga sökresultat.

Grunden i SEO är strategiskt tänkande och långsiktighet. SEO-arbetet delas normalt upp i 3 delar. Sökordsanalys, onpage arbete och offpage arbete. Sökordsanalysen går ut på att identifiera verksamhetens nyckelord, d.v.s. de ord som bäst överensstämmer med verksamheten och har högst sökvolym. Onpage arbetet går i korta drag ut på att optimera hemsidans titlar, rubriker, struktur, internlänkningar och textinnehåll medan offpage arbetet i huvudsak syftar till att attrahera inlänkar från relevanta, externa hemsidor. Då Googles sökalgoritm blivit allt smartare är kvalitén på länkarna numer viktigare än kvantiteten. Det finns inte längre några genvägar utan det gäller att ha en genomtänkt strategi som genererar naturliga länkar. För att generera naturliga länkar från externa hemsidor har PR blivit allt viktigare beståndsdel i SEO-arbetet. Ett tydligt och intressant budskap som många intresserar sig för och tenderar att dela eller skriva om skapar ringar på vattnet och tar rankingen till nya höjder.

Nyckeln till ett lyckat SEO-arbete är att arbeta långsiktigt med strategiskt hållbara metoder. Det är viktigt att förstå att det tar tid och kräver tålamod för att uppnå ett bra SEO-resultat. Ett lyckat SEO-resultat är i normalfallet avgörande för att lyckas med sin onlinenärvaro och ger mycket tillbaka per investerad krona.