Stockholm - Facebook Performance marketer

Är du driven och vill vara med och bygga nästa generations konsultbolag inom e-commerce strategi och onlineförsäljning?

Vi söker nu en nyckelspelare som kommer att inneha en stor möjlighet till att utveckla och påverka vår verksamhet framåt.

Vi söker dig som är:

 • Analytiker
 • Välstrukturerad
 • Handlingskraftig
 • Initiativtagare
 • Social
 • Ledare

Rollbeskrivning – Facebook performance marketer

 • Specialist på försäljningsdrivande marknadsföring genom Facebooks annonsplattform, vilket inkluderar placeringar i bland annat Facebook och Instagram.
 • Driva på utvecklingen av specialistkunskap på området, hålla koll på uppdateringar och rekommendationer från Facebook, communityt, intressegrupper etc.
 • För kunders räkning driva på och utveckla Facebook med mål om att skala upp budget med lönsamhet på utvalda marknader.
 • Driva på analys och utveckling av Google Adwords.
 • Driva kunskapsutvecklingen gentemot kunden, svara på frågor, hitta vägar för att kontinuerligt driva utvecklingen framåt, tex. genom arbetsprocess, kunddialog, rapportering etc.
 • Analysera data och komma fram till konkreta förbättringsförslag, på ett strukturerat sätt utveckla arbetet framåt.
 • Analysera data i Google analytics för att dra slutsatser om den totala onlineförsäljningen.
 • Analysera och presentera hur Facebook indirekt påverkar försäljningen i andra kanaler, primärt online, men även offline.
 • Ansvara för kundprojekt, exempelvis budget, KPIer, rapportering etc.
 • Utveckla kundrelationer.

Ta del av mer information och skicka din ansökan till:

mikael@partnerinecommerce.com