Slutsats

Förstudien mynnar ut i en bedömning över hur potentialen att etablera e-handel ser ut i just er bransch. Slutsatsen går igenom förstudiens samtliga delar och fungerar som ett objektivt beslutsunderlag.