Koverteringsoptimering (CRO)

Vad är målet med er hemsida? Mäter ni och optimerar detta mål? En konvertering uppstår när besökaren uppfyller ett på förhand uppsatt mål. Konverteringsoptimering går förenklat ut på att göra fler besökare till kunder. För en renodlad onlinebutik är målet ofta transaktionsorienterat, medan målet för exempelvis ett tjänsteföretag kan vara att öka antalet offertförfrågningar (leads).

Konverteringsoptimering handlar om att optimera hur din webbsida kommunicerar, skapa tydliga budskap och leda kunden rätt. Resultatet uppnås genom att vi i ett första steg analyserar och identifierar så kallade ”conversion killers” (konverteringsbrister) och sedermera implementerar nödvändiga förbättringar med målet att öka sannolikheten att fler besökare uppnår de förutbestämda målet. Genom att guida besökaren ett steg längre in i koverteringstratten ökar chansen att besökaren i slutändan blir en kund.

För att bli duktig på att identifiera i konverteringsbrister krävs erfarenhet. Grunden till analysen är att tolka, mäta och dra relevanta slutsatser utifrån besökarstatistiken som man sedermera bygger hypoteser kring. Som hjälpmedel för att testa en hypotes kan man använda sig utav A/B-testning vilket innebär att man ställer två hypoteser mot varandra och mäter utfallet. För att uppnå ett signifikant resultat krävs en viss mängd trafik över tid. A/B-testning är ett effektivt verktyg för att utesluta den mänskliga faktorn och överlämna beslutsfattandet till era besökare.