left

Utveckla E-handel

left

Vi är experter på att förbättra e-handel och jobbar förutsättningslöst för att maximera er försäljning och lönsamhet. Vi analyserar er nuvarande verksamhet och ger er objektiva förbättringsrekommendationer som vi sedan tillsammans med er ser till att genomföra.

Vi har lång erfarenhet av internationell expansion av E-handel, från analys till implementation och utveckling. Vi hjälper er att ta fram beslutsunderlag kopplat till att förstå marknadens storlek, konkurrenssituation och vilka marknadsföringskanaler som är mest lämpliga ur en strategisk synvinkel. Vi sätter upp processer och har expertkompetensen som krävs för att driva på utvecklingen i strategiskt utvalda försäljningskanaler.

Vid eventuellt plattformsbyte eller uppbyggnad av ny webbsida projektleder vi utvecklingen av den nya webbsidan från start till mål och säkerhetsställer att den nya sidan blir optimal utifrån såväl en varumärkesbyggande synvinkel och ett försäljningsperspektiv. Vi vet hur de olika marknadsföringskanalerna samspelar och ser till att skapa bästa möjliga förutsättningar för att den trafik er marknadsföring generar leder till maximal ROI.