left

Utbildning

left

Vi erbjuder kurser och workshops och ser den utbildande faktorn som en förutsättning för att skapa långsiktigt framgångsrik e-handel.

Oavsett vilken fas ni befinner er i har vi ett transparent förhållningssätt till vår kompetens och ser den utbildande faktorn som en nyckel till att hjälpa er att skapa långsiktigt framgångsrik e-handel. Vi erbjuder även kurser inom alla marknadsföringsområden online.