SWOT-analys

För att få en överskådlig blick över er eventuella e-handelssatsning sammanfattar vi förstudiens insikter i en s.k. SWOT-analys där vi belyser styrkor, svagheter, möjligheter och potentiella hot.