Sökordsanalys

För att dra rätt slutsatser är det viktigt att förstå drivkrafterna bakom farmgångsrik e-handel. Genom att identifiera och analysera relevanta sökord på de marknader som ni vill slå er in på hjälper vi er att få en överblick över hur efterfrågan ser ut inom ert tilltänkta e-handelsområde. Vi presenterar sökordsanalysen på ett lättförståligt sätt tillsammans med antal sökningar som sker per ord varje månad.