Plattformsanalys

Utveckla egen E-handel från grunden, bygga i en Opens Source-lösning som Magento eller i en av marknadens paketlösningar? Valet av e-handelsplattform är komplicerat och samtidigt avgörande då det utgör grundstommen i er forstatta e-handelssatsning.

Grunden i plattformsanalysen är att förstå ert företags behov. Med utgånspunkt i behovsanaluysen gör vi en objektiv, leverantsörsoberoende bedömning och tar fram det mest konstnadseffektiva plattformsförslaget med utifrån er verksamhet.