Konkurrensanalys

Genom att identifera och analysera konkurrensen på den marknad där ni vill etablera er e-handel hjälper vi er att minimera risken, hitta luckor i marknaden och fatta rätt beslut. Konkurrensanalysen mynnar ut i en sammanställning över era huvudkonkurrenter och deras kunderbjudande (CVP).