Instagram marknadsföring

Sverige ligger i dag i framkant när det gäller Internetanvändning och är ett av de världsledande länderna inom IT-genren. De senaste åren har det skett något av ett generationsskifte när det gäller användandet av sociala medier. Facebook attraherar i högre grad en allt bredare och äldre publik medan den yngre generationen driver utvecklingen och är snabba på att skapa nya trender vilket lett till att sociala nätverk så som Instagram och Snapchat ökat lavinartat.

Även om det betatestats i bland annat USA är sponsrad inlägg på Instagram än så länge inte möjligt. Det är däremot möjligt att produktplacera genom att betala exempelvis en bloggare för att få ett inlägg publicerat på deras sida. Instagram är en väldigt effektiv kanal för att nå ut globalt. Då Instagram hittills inte tar betalt för eller begränsar den virala spridningen är spridiningspotential nästintill obegränsad.

Instagram är dock inte en kanal för alla företag utan fungerar främst för varumärken inom retailsektorn som säljer en känsloladdad produkt och har som syfte att bygga varumärke, attrahera nya kunder eller kommunicera med befintliga fans. Vi har byggt varumärken med hjälp av Instagram i flera års tid och vet vad som krävs för att lyckas. Vill ni ta ett varumärkesbyggande till nästa nivå har vi kompetensen och verktygen för att lyckas.