Google Analytics

Google Analytics är ett kostnadsfritt statistikverktyg som används för att mäta och analysera trafiken på en hemsida.

Google Analytics är användbart för alla bolag som har en hemsida och vill veta mer om dess besökare. Genom att analysera den trafikdata som Google Analytics tillhandahåller går det att få ut mycket värdefull information så som; hur många besökare sidan har, hur besökarna beter sig på siten, kön, ålder, geografisk tillhörighet och de olika marknadsföringskanalernas avkastning.

I Google Analytics går det att sätta upp verksamhetsmål som man sedermera kan mäta och följa upp. Ett mål kan exempelvis vara att besökaren skall utföra en viss ”call to action” så som att exempelvis fylla i och skicka in en offerförfrågan eller genomföra en transaktion. Genom att identifiera och sätta upp relevanta mål kan man se varifrån försäljningen kommer och mäta avkastningen per marknadsföringskanal.

Google Analytics ger företag möjligheten att allokera marknadsföringsbudgeten baserat på verklig prestation. Den insamlade datan kan kopplas ihop med verkliga annonseringskostnader från exempelvis Google Adwords. Genom att antingen lägga till ett värde per konvertering eller mäta den exakta transaktionsintäkten och jämföra mot annonskostnaderna går det att spåra annonseringens ROI ända ner på sökordsnivå.