Google Adwords (SEM)

Google Adwords är ett annonseringsverktyg som genom olika annonsformat gör det möjligt att annonsera i Googles sökresultat eller genom Googles displaynätverk som består av samarbetande med siter från alla världens hörn.

Följande annonsformat är möjliga genom Google Adwords:

  • Sökordsannonser
  • Displayannonser på partnersidor
  • Produktannonser i Google shopping (PLA)

Google Adwords gör det möjligt att bygga kampanjer som både riktar sig mot att attrahera nya besökare och mot befintliga besökare, det senare kallas för Remarketing. Google Adwords är ett mycket sofistikerat annonssystem och det går att bygga riktade annonser på detaljnivå utifrån målgruppsstatistik som förslagsvis baseras på verklig data i Google Analytics.