left

Förstudie E-Handel

left

Vi genomför objektiva, empiriska analyser som belyser möjligheter och hot med att etablera e-handel i just er bransch. Vår förstudie presenteras på ett pedagogiskt sätt och fungerar som beslutsunderlag för att ta rätt beslut och minimera risken beträffande er eventuella e-handelssatsning.