Facebookannonsering

Med över 1 miljard användare är Facebook är världens största sociala nätverk. Tack vare Facebooks enorma penetration världen över är potentialen att kommunicera med befintliga kunder och hitta nya närmast obegränsad.

Facebooks annonseringssytem har genomgått stora förändringar de senaste åren och blivit allt bättre och mer avancerat. Ur ett varumärkesbyggande perspektiv är Facebook svårslaget då det går att bryta ner och identifiera sin primära målgrupp på detaljnivå. Likt adwords går det att kommunicera både mot helt nya potentiella kunder och personer som redan besökt din hemsida.

Vi tar ett helhetsgrepp om er Facebookannonsering och kan hjälpa er att producera bild-/textmaterial, bygga er kampanjstruktur och försäljningsoptimera er annonsering.