Ekonomisk analys

En e-handelinvestering är ett stort beslut som många gånger avgör ett bolags inrikting och framtid. Med utgånspunkt i det beslutsunderlag som vi tagit fram gör vi en ekonomisk sammanställning som mynnar ut i en budget- och kassaflödesanalys.