Copywriting

Textinnehållet på en webbplats blir allt viktigare ur flera aspekter. I takt med att Googles sökalgoritm utvecklats har textinnehåll fått en allt centralare del ur ett sökoptimeringsperspektiv.

Hemsidebesökare är generellt otåliga. Ofta har ett företag bara ett par sekunder på sig att nå fram med sitt budskap, väcka ett intresse och locka besökaren att stanna kvar på siten. För att lyckas att driva besökaren ett steg närmre målet att attrahera en ny kund krävs att textinnehåller är kort, säljande och tydligt.

Ett relevant, innehållsrikt och säljande textinnehåll skapar ringar på vattnet och driver försäljning. Vi hjälper er att gå igenom er kommunikation ur ett helhetsperspektiv och skapar ett optimalt, försäljningsdrivande textinnehåll utifrån era förutsättningar.