Analys marknadsstorlek och e-handelspenetration

För att fatta rätt beslut, minimera risken och förstå e-handelspotententialen i er branch är det förutom sökvolymer (efterfrågan), konkurrenssituationen och inträdesbarriärer i övrigt viktigt att analysera marknadens storlek och e-handelspenetrationen. Genom att studera marknadens totala storlek offline respektive online, jämföra e-handelspenetrationen i er branch med e-handelspenetrationen i genomsnitt såväl nationellt som globalt hjälper vi er att försutspå vart marknaden är på väg.